- Suomeksi -På svenska -In English -En Español -Auf Deutsch -En francais -em português
Instagram

 

 
 
”Allt är möjligt, det omöjliga behöver endast lite längre tid för att förverkligas.” Omöjliga saker visar sig kanske som stora och oöverträffliga hinder, men om man en gång lyckats med att lyfta ett berg, kan man mycket väl göra det på nytt – jag vill lyckas i livet och skapa.
Behovet att skapa är i själva verket orsaken till att jag blivit konstnär. Tidigare har jag nog prövat på allt möjligt, t.ex. fabriksarbete, AD i reklambyrå osv... Men ingenting kändes rätt eftersom jag hade ett stort behov av att skapa... NÅGONTING EGET!

Var och en måste gå sin egen väg för att nå sina mål och mitt levnadssätt har lett till den situation jag nu befinner mig i. Vägen till mitt nuvarande liv har inte varit jämn eller rosig, men det är säkert dags för rosor senare.

Jag är en självlärd konstnär och har lyckligtvis ännu mycket att lära mig. (Det sägs att det är visdom att veta att man inte vet.) Jag vet vad som behagar mitt öga och vad som inte gör det. Ofta när jag börjar ett nytt arbete har jag ingen som helst uppfattning om vad min kommande målning kommer att innehålla och resultatet överraskar även mig själv. Ibland känns det som om jag själv bara är ett redskap som möjliggör verkets uppkomst.

Många av mina verk innehåller välbekanta symboler som hänvisar till landskap eller känslor som varit utgångspunkten till verken. Ögon, cirklar, kryss, olika bågar och övriga allmänmänskligt bekanta symboler förmedlar målningens innehåll till åskådaren, som för sin del själv får ”måla” ett eget landskap med hjälp av sina egna tolkningar. Som gräns är endast åskådarens egen fantasi.

Verken är i sin färgrikedom intensiva, ibland t.o.m. våldsamma, men även i all sin abstrakthet harmoniska och i balans. I flera av dem kan man urskilja en nästan fotografisk djuphet och perspektiv. Åskådaren kan hitta en slags port djupare in i temat: i känslorna eller sinnelaget.

Jag har fått mycket uppmuntrande reaktioner till mina verk. Det känns bra att fortsätta måla och jag hoppas att du tycker om mina verk. Om du vill bli inbjuden till invigningar eller om du vill veta mera om min utställningar så får du gärna ta kontakt med mig!

Hälsningar,
-Jupe